آمار

مشارکت انتفاعی چیست؟ و انواع آن

قرار - مشارکت انتفاعی چیست؟ و انواع آن

مشارکت انتفاعی چیست؟ و انواع آن

مشارکت انتفاعی یا Joint Ventureتوافقی است بین دو یا چند شخص که بطور مشترک تعهد به انجام عملی را عهده دار می شوند . برای این منظور چنین اشخاصی باید اموال، علم و هنر خود را به اشتراک بگذارند و به صورت جمعی به کار گیرند. با این توضیح که این اشخاص نمی توانند سهامدار شرکت سرمایه یا جزو شرکای شرکت شخص باشند. عقد چنین قراردادی، اشتراک منافع و سود، حق کنترل برابر و وکالت متقابل را برای انجام امور جوینت ونچر حاصل میکند. به بیان دیگر، مفهوم مشارکت انتفاعی را می توان در قالب شرکت به مفهوم مدنی آن تصور کرد که برای کسب منفعت در آینده شکل می گیرد. در این رابطه شکل خاص شرکت عقدی منظور نظر قرار می گیرد و نه سایر اشکال شرکت.

((((چنانچه سوال درباره ثبت برند و یا ثبت شرکت دارید می توانید از طریق تماس با ما با ما در ارتباط باشید.

امور ثبتی کاری حساس و نیازمند دانش تجربی هست و بارها پیش امده که افراد یا شرکت هایی به علت اشتباهات جرئی در فرایند ثبت ، مدت زمان زیادی را بدون کسب نتیجه مطلوب تلف کرده اند.

ما در ثبت ای تی با وجود متخصصان، این فرایند را به بهترین شکل و در کوتاهترین زمان برای شما انجام می دهیم

برای مشاوره در امور ثبتی با ما تماس بگیرید

تلفن های تماس :۱۰۵۸ ۹۳۷ ۰۹۱۲ _ ۴۷۹۲ ۹۲۵ ۰۹۱۲ _ ۰۲۱۲۸۴۲۱۲۷۷ ))))

مشارکت انتفاعی به دو گروه کلی قابل تقسیم است:
• مشارکت انتفاعی در قالب شرکت
• مشارکت انتفاعی در قالب قرارداد
با بررسی کلی تعاریف قانونی، به طور خلاصه می توان گفت که مفهوم مشارکت انتفاعی با مفهوم شرکت که در ماده ۵۷۱ قانون مدنی ایران تعریف شده شباهت بسیار دارد. البته وجه تمایز مفهوم مشارکت انتفاعی با مفهوم شرکت عبارت از این است که مشارکت انتفاعی مشارکتی است به قصد فعالیت برای رسیدن به منفعت در آینده .

توضیحات بیشتر در ارتباط با هریک از انواع مشارکت انتفاعی

  • مشارکت انتفاعی در قالب شرکت(Equity joint venture)
    فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران غالبا از طریق ایجاد یک شرکت جوینت ونچر به همراه شرکت های ایرانی برنامه ریزی می شود. در این نوع از مشارکت انتفاعی، موافقت طرفین منجر به تشکیل شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل می شود که به آن شرکت مشترک یا جوینت ونچر گفته می شود. این توضیح لازم است که مفهومی که معمولااز اصطلاح جوینت ونچر در ذهن تداعی می شود همین شرکت مشترک است حال آنکه این اصطلاح شکل دیگری را هم در بر می گیرد که جوینت ونچر به شکل یک قرارداد است.

شرکت های جوینت ونچر با توافق متقابل شرکت ها و پس از دریافت مجوزهای لازم می توانند به صورت شرکت هایی کاملا مستقل به فعالیت پرداخته و مستقلااقدام به انعقاد قرارداد کنند. به موجب مقررات و قوانین فعلی ، میزان آورده یا سرمایه طرف خارجی در شرکت جوینت ونچر محدودیتی ندارد و حتی تا میزان ۱۰۰درصد نیز قابل قبول است.

مشارکت انتفاعی در قالب قرارداد ( Non-Equity Joint Venture)

در این نوع از مشارکت انتفاعی یا جوینت ونچرنیز شرکایی به یکدیگر می پیوندند و قراردادی را به امضا می رسانند که می توان آن را نوعی مشارکت (به مفهوم بانکی آن) قلمداد کرد. عقد این قرارداد برای انجام کاریا فعالیتی بازرگانی است که طرفین قرارداد، خواهان شراکت درسود حاصل از آن هستند. با توجه به اینکه که نوع فعالیت نمی تواند ماهیت قرارداد را تغییر دهد، بنابراین می توان هر نوع فعالیت تجاری را موضوع قرارداد جوینت ونچر در نظر گرفت.

 

مشارکت انتفاعی

 

تمام وظایفی که درمشارکت انتفاعی شرکتی باید از سوی شرکت مشترک انجام شود، در مشارکت انتفاعی قراردادی بین اشخاصی تقسیم می شود که هریک بطور جداگانه انجام آنها را برعهده می گیرند. مهم ترین این امور، انجام کارهایی است که قرارداد اصلی به خاطر انجام آنها تدوین شده است.. در این رابطه، بسته به مهارت ها و توانایی های فنی و مالی ، هر یک از شرکای مشارکت انتفاعی انجام قسمتی از کارها را بر عهده می گیرند و هر یک مسوول هزینه هایی هستند که در حین انجام کارها و ناشی از آن پرداخت می شود. نهایتا”می توان گفت هدف عمده از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در هر کشور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، کارآفرینی، اخذ و توسعه و جذب تکنولوژی روز و مــهــارت های مدیریتی همینطور ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است.

به علاوه تحولات جهانی در مسیر آزاد سازی هر چه بیشتر اقتصاد بین المللی، ایجاب می کند که سرمایه گذاری در بخش خصوصی افزایش یابد. یکی از مواردی که باعث جلب سرمایه گذاری خارجی در هر کشور می شود، افزایش امنیت مالی و ثبات اقتصادی و برخورد مناسب با موارد مشابه سرمایه گذاری در کشور است، بدیهی است در کشوری که بطور بالقوه غنی و دارای منابع طبیعی سرشار است، نیل به این هدف جز با تدوین هوشمندانه مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی و پیش بینی مقررات منعطف و همچنین مرجع صالح بی طرف در حل و فصل اختلافات فی مابین طرفین قرارداد یا شرکت جوینت ونچر، ممکن نمی شود.

تعهد مشترک نوع دوم شرکت های عملی هستند که امروزه خیلی رواج پیدا کرده اند و آن موردی است که دو شرکت ثبت شده یا دو تاجر یا یک نفر تاجر و یک شرکت تجارتی تعهد می کنند با مشارکت یکدیگر کار معین یا کارهای معینی را انجام دهند این موارد که در اصطلاح اروپایی Joint venture نامیده می شود امروزه برای انجام کارهای خیلی مهم معمول شده است و اغلب کارهای بزرگ که صلاحیت فنی یا سرمایه شرکتی کافی برای انجام آن نیست به این ترتیب از طرف مؤسسات دولتی واگذار می شود در این نوع شرکت ها هر کدام از طرفین شخصیت حقوقی خود را حفظ می کنند ولی به موجب قرارداد سازمان مستقلی برای انجام امر معين تشکیل می دهند که وظایف آن را به موجب قراردادی که تعهد مشترک Joint venture نامیده می شود تعیین می کنند ولی اغلب مسوولیت هریک از شرکت ها در مقابل مقاطعه دهنده تضامنی است و هر کدام از این شرکت ها متضامنة مسوول اعمال سازمان تعهد مشترک می باشند. به نظر می رسد که تعهد مشترک یا همان Joint venture دارای ماهیت حقوقی مستقل بوده و مشمول ماده ۲۲۰ ق.ت نمی باشد.

مخصوصا اگر هریک از شرکاء در قالب شرکت تجاری ثبت شده به فعالیت بپردازند. تعهد مشترک یا جوینت ونچر در ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «گروه اقتصادی ، پیش بینی شده است، ماده ۲۴ مقرر می دارد:« تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است طبق تبصره ۱ ماده ۲۴ فوق دوتا اصل اساسی و مهم شرکت های تجاری در این گروه اقتصادی نیز بصراحت قید شده است که عبارتند از :

۱- اصل عدم قابلیت استناد محدودیت اختیارات مدیران در برابر اشخاص ثالث

۲- اصل مسئولیت تضامنی اعضای گروه در قبال پرداخت دیون گروه اقتصادی.

((((چنانچه سوال درباره ثبت برند و یا ثبت شرکت دارید می توانید از طریق تماس با ما با ما در ارتباط باشید.

امور ثبتی کاری حساس و نیازمند دانش تجربی هست و بارها پیش امده که افراد یا شرکت هایی به علت اشتباهات جرئی در فرایند ثبت ، مدت زمان زیادی را بدون کسب نتیجه مطلوب تلف کرده اند.

ما در ثبت ای تی با وجود متخصصان، این فرایند را به بهترین شکل و در کوتاهترین زمان برای شما انجام می دهیم

برای مشاوره در امور ثبتی با ما تماس بگیرید

تلفن های تماس :۱۰۵۸ ۹۳۷ ۰۹۱۲ _ ۴۷۹۲ ۹۲۵ ۰۹۱۲ _ ۰۲۱۲۸۴۲۱۲۷۷ ))))

shetabi
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت