ثبت آی تی | sabtit > اخبار > وبلاگ > اخذ اضافه کالا علامت

اخذ اضافه کالا علامت

 • ارسال شده توسط: shetabi
 • دسته بندی : وبلاگ

اخذ اضافه کالا علامت به مانند ثبت تغییرات شرکت ها و یا تغییر موضوع فعالیت شرکت نیازمند طی مراحل مشخصی است. پس از آنکه مراحل ثبت برند را انجام دادید، ممکن است بنا به دلایلی تمایل داشته باشید که کالا و یا طبقات جدیدی به علامت تجاری اضافه نماید.

مراحل اخذ اضافه کالا علامت و طبقه و تغییر علامت تجاری

 1. خرید سه نسخه اظهارنامه ثبت علامت تجاری و تکمیل آن توسط متقاضی یا وکیل قانونی وی.( چنانچه تغییر علامت مد نظر باشد، ده قطعه از تصویر علامت مذکور به همراه مدارک تحویل اداره گردد).
 2. مسئول اداره بررسی مقدماتی را انجام داده و دستور اخذ حق الثبت اظهارنامه را صادر و متقاضی به حسابداری اداره هدایت می شود. مسئول حسابداری فیش مربوطه را صادر و متقاضی به شعبه بانک مالی مستقر در سازمان ثبت مراجعه و پس از پرداخت وجه فیش پرداختی را به حسابداری تسلیم و مسئول مربوطه پس از انعکاس در دفاتر اقدام به ممهور نمودن اظهارنامه می‌نماید.

کالا علامت

 1. متقاضی اظهارنامه را تقدیم اداره مالکیت صنعتی کرده و مسئول اداره ضمن صدور دستور ثبت اظهارنامه در دفتر اظهارنامه و تعیین کارشناس اظهارنامه را به بایگانی جهت ضمیمه نمودن به پرونده ارسال می‌دارد.
 2. اظهارنامه ثبت دفتر اظهارنامه و دفتر تعیین طبقات کالا می‌شود. اوراق اظهارنامه به مهر ممهور و نسخه ثالث تحویل متقاضی می‌گردد. پرونده به همراه سوابق ضمیمه شده جهت بررسی در اختیار کارشناس مربوطه قرار می‌گیرد.
 3. کارشناس پرونده را بررسی و در صورت عدم مشاهده سابقه ثبت یا مشابهت با علایم ثبت شده در ظرف 15 روز اقدام به تهیه پیش‌نویس آگهی ثبت علامت نموده ضمن تایید جهت امضا به مسئول اداره تسلیم می‌نماید.
 4. مسئول اداره پس از بررسی و امضا به ماشین نویسی ارجاع و پس از تحریر پیش‌نویس آگهی به امضای مسئول اداره رسیده و در دفتر اندیکاتور ثبت و جهت درج در روزنامه رسمی به متقاضی تحویل می‌شود. (چنانچه تغییر علامت مورد درخواست بوده و متضمن تصویر یا نوشته خاصی باشد قبل از مراجعه به روزنامه رسمی کلیشه لازم تهیه و به همراه تقاضای ثبت علامت به دفتر روزنامه تسلیم گردد).
 5. پس از درج آگهی در روزنامه و انتشار آن، متقاضی سی روز ( با احتساب دو روز اضافی ) پس از درج در روزنامه رسمی با در دست داشتن یک نسخه از روزنامه رسمی حاوی درج آگهی و یک برگ تقاضای ثبت علامت و اصل تصدیق ثبت به اداره مالکیت صنعتی مراجعه و به مسئول اداره تسلیم نماید.
 6. مسئول اداره پس از بررسی و امضای آگهی به ماشین نویسی ارجاع و پس از تحریر آگهی و ظهر تصدیق ثبت را امضا و به مسئول ثبت در دفاتر (اظهار نامه –طبقات) ارجاع و پس از صدور تحویل متقاضی می‌گردد تا به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی تسلیم گردد.
 7. پس از درج در روزنامه رسمی متقاضی یک نسخه از روزنامه مذکور را به اداره مالکیت صنعتی ارائه و مسئول اداره دستور ضبط در پرونده و تحویل تصدیق ثبت را صادر می‌نماید.

10. تصدیق ثبت پس از احراز هویت در قبال اخذ رسید تحویل صاحب علامت یا وکیل قانونی او می‌گردد

نویسنده shetabi

دیدگاهتان را بنویسید